มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า เพื่อดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Huawei ประเทศไทย ออกมาแล้ว ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและสังคม

Name:  Screenshot_1.jpg
Views: 38
Size:  26.2 KB

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของ Huawei ประเทศไทย

งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีนโดยไม่จำเป็น และหากเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย ห้ามมิให้เข้าที่ทำงานโดยทันที ให้เฝ้าระวังอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน
พนักงานต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งก่อนเข้าสำนักงานและโรงอาหาร
แจกหน้ากากอนามัย และการกำหนดให้พนักงานทุกคนและผู้ที่มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

มาตรการป้องกันเหล่านี้บังคับใช้กับพนักงานทุกฝ่าย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ด้วย

Name:  Screenshot_2.jpg
Views: 38
Size:  71.1 KB

นอกจากนี้ หัวเว่ย ประเทศไทย ยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่าโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพญาไท 2 พร้อมทั้งมีการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ทุกวัน อาทิ ที่จับประตู ลิฟท์ และในส่วนที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ รวมไปถึงการฆ่าเชื้อโรคในอากาศในสำนักงาน โรงอาหาร ตลอดจนยานพาหนะของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยตลอดเวลา นอกจากนี้ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจะต้องทิ้งลงในถังพิเศษเท่านั้น และบริษัทยังได้กำชับให้พนักงานทุกคนที่ให้บริการหรือซ่อมบำรุงแก่ลูกค้านอกสถานที่ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเดียวกันด้วย

แผนฉุกเฉินนี้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่กำหนดขึ้นโดยทีมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของหัวเว่ยในประเทศจีน

ที่มา: https://www.it24hrs.com/2020/coronav...awei-thailand/