Name:  P03012062_1.jpeg
Views: 32
Size:  60.6 KB

เวลาทำการ : เปิดทำการ พุธ-อาทิตย์ 10:00 - 18:00

ขอต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแห่งแรกที่ร้อยเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจ โดยพื้นที่ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารซึ่งมีการจัดแสดงผลงานของกลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกันอย่างหลากหลาย ส่วนพื้นที่ชั้นสองของอาคารนั้น ได้จัดแสดงนิทรรศการถาวรที่เรื่องราวอดีตความเป็นมาของลำปาง เปิดให้ชมในวันพุธ-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5423 7237 ต่อ 1102 www.lampangcity.go.th

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org/Att...B8%AD%E0%B8%99