ดีป้า ช่วยสตาร์ทอัพ 90 ล้านบาท โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ปรับแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2563 ส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund ตั้งเป้า 47 ราย ครอบคลุมทั่วประเทศ ชู 6 เทคโนโลยีสำคัญตอบโจทย์ประเทศ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร การศึกษา การเงิน บริการภาครัฐ ท่องเที่ยว และ สุขภาพ รวมถึง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หวังช่วยประคับประคองกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพในช่วงวิกฤต พร้อมเร่งเครื่องพัฒนาบริการดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย

Name:  depa-support-startup-90m-thaifightcovid-e.jpg
Views: 3
Size:  59.2 KB

ดีป้า ช่วยสตาร์ทอัพ 90 ล้านบาท

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระบาดนั้น ส่งผลโดยตรงกับเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ดีป้าเล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ ในหลายกิจกรรม แต่ในสภาวะแบบนี้ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาบริการดิจิทัลรูปแบบใหม่ และ การขยายธุรกิจพอสมควร ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้ออกมาตรการเพื่อส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพ ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล depa Digital Startup Fund ตั้งเป้าส่งเสริมทั้งสิ้น 47 ราย ครอบคลุม 6 เทคโนโลยีตอบโจทย์ประเทศไทย ได้แก่ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีเพื่อการเงินและการธนาคาร และ เทคโนโลยีเพื่อการบริการภาครัฐ รวมถึง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

“การออกมาตรการครั้งนี้เปิดการขานรับโจทย์ในการเร่งช่วยเหลือกลุ่มดิจิทัลสาร์ทอัพไทย โดย
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มีคำสั่งให้ดีป้าเร่งหามาตรการฟื้นฟูและเยียวยาโดยเร็ว ดีป้าจึงได้รื้องบปรับแผนทันที โดยให้ความสำคัญเร่งด่วนกับทุกฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล เริ่มต้นที่กลุ่มสตาร์ทอัพ และ ยังมีเตรียมแผนปล่อยมาตรการเพื่อ
สู้ภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งสำหรับกลุ่ม SMEs ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ชุมชน เกษตรกร บุคลากรดิจิทัล คนรุ่นใหม่ รุ่นเก่าเกษียณอายุ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ในสถานการณ์แบบนี้เรายิ่งต้องร่วมมือกันเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ไปให้ได้อย่างเจ็บน้อยที่สุด”
ผอ.ใหญ่ดีป้า กล่าวเสริม

สำหรับการประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริม ภายใต้มาตรการ depa Digital Startup Fund นั้น มีแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ 1) โครงการที่มีเป้าหมายการดำเนินการทั่วประเทศ
ใน 6 เทคโนโลยีดิจิทัลสาขาเป้าหมาย และการพัฒนาโซลูชั่นตอบโจทย์เมืองอัจฉริยะ จำนวน 17 ราย แบ่งเป็น ระยะก่อตั้งธุรกิจ (S2) 11 ราย และ ระยะเติบโตของธุรกิจ (S3) 6 ราย ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
23 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 2) โครงการที่มีเป้าหมายดำเนินการในจังหวัดและสาขาเป้าหมาย ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ภูเก็ต กระบี่ มุกดาหาร นครพนม หนองคาย นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา ยะลา ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี (แต่ละจังหวัดมีเทคโนโลยีเป้าหมายแตกต่างกัน) จำนวน 30 ราย แบ่งเป็น ระยะก่อตั้งธุรกิจ (S2) 29 ราย และ ระยะเติบโตของธุรกิจ (S3) 1 ราย ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
7 – 24 เมษายน 2563

นอกจากนี้ดีป้าเล็งเห็นชัดว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีบทบาทเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ เมื่อคนต้องรักษาระยะห่างแต่ทุกการดำเนินการยังต้องขับเคลื่อน หากประชาชนสามารถเลือกประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เทคโนโลยีดิจิทัลจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้ สำหรับมาตรการต่าง ๆ ได้เริ่มเปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการแล้ว และจะทยอยประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th/thaifightcovid

ที่มา : https://www.it24hrs.com/2020/depa-su...haifightcovid/