ชมฝนดาวตกไลริดส์ 2020 แสงสว่างจากฟากฟ้า ยามค่ำคืน ที่จะได้เห็นความสวยงามในคืน 22 – รุ่งเช้า 23 เมษายน 2563 เวลา 23:30 น. เป็นต้นไป ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ไร้แสงจันทร์รบกวน หากฟ้าใสและอยู่ในบริเวณที่มืดสนิท พิณ คาดว่าจะมีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ย 18 ดวงต่อชั่วโมง สามารถรับชมฝนดาวตกได้ทั่วประเทศ

Name:  lyrids-meteor-shower-thailand-2020-c.jpg
Views: 15
Size:  38.1 KB

ฝนดาวตกไลริดส์ เป็นฝนดาวตกที่เกิดจากเมื่อโลกโคจรเข้าไปตัดกับสายธารของฝุ่นดาวหาง C/1861 G1 (Thatcher) ที่ทิ้งเศษซากไว้ขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ แรงดึงดูดของโลกจะดึงดูดเศษฝุ่นเข้ามาในชั้นบรรยากาศ เกิดการเผาไหม้ ปรากฏเป็นแสงสว่างวาบผ่านท้องฟ้า มีจุดศูนย์กลางการกระจายอยู่ระหว่างกลุ่มดาวพิณและกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิส

ชมฝนดาวตกไลริดส์ 2020 จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 14 – 30 เมษายนของทุกปี มักมีอัตราการตกมากที่สุดในคืนวันที่ 22 เมษายน ประมาณ 18 ดวงต่อชั่วโมง แม้จะน้อยแต่ก็มีความสวยงามและสว่างสุกใสไม่แพ้ฝนดาวตกในกลุ่มดาวอื่น

ที่มา: https://www.it24hrs.com/2020/lyrids-...thailand-2020/