LINE VISIT เยี่ยมญาติผู้ต้องขังผ่านแอปไลน์ เปิดให้ใช้บริการแล้ว หลังเรือนจำงดเยี่ยมญาติในพื้นที่ ตามกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 โดยสามารถทำได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่กรมราชทัณฑ์กำหนด เพียง 3 ขั้นตอน คือ

Name:  line-visit-c-1.jpg
Views: 9
Size:  88.7 KB

1.ให้ญาติผู้ต้องขังกดเพิ่มเพื่อน ของ ID Line ที่ชื่อว่า visit cida หรือ ทางคิวอาร์โค้ด 2.เข้าสู่การลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตน โดยใช้เอกสาร 2 ฉบับ คือ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายใบเสร็จชำระค่าบริการของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียบซิมโทรศัพท์มือถือที่ใช้เป็นหมายเลขเพื่อติดต่อทางไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว 3.ญาติที่ประสงค์จะเยี่ยมผู้ต้องขังต้องแจ้งความประสงค์ขอเยี่ยมผ่านทางไลน์ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดคิว และแจ้งวัน เวลา นัดหมายให้วิดีโอคอล ผ่านแอป LINE เพื่อเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยให้เยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 10 นาที เพื่อให้บริการกับญาติผู้ต้องขังรายอื่นอย่างทั่วถึง โดยญาติของผู้ต้องขังที่จะลงทะเบียนได้นั้น ต้องเป็นไปตามรายชื่อที่ผู้ต้องขังแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่เกิน 10 คน

ทั้งนี้การเยี่ยมแบบ LINE VISIT ให้สิทธิผู้ต้องขังเดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้นในรายที่เป็นผู้ต้องขังห้ามเยี่ยม เพราะทำผิดวินัย

Name:  line-visit-d-1.jpg
Views: 11
Size:  51.7 KB

นายสมศักดิ์ กล่าวว่ายอมรับว่าการวิดีโอคอลนั้นอาจมีผู้บันทึกภาพนิ่ง เสียง หรือวีดีโอ เพื่อไปเผยแพร่สู่โลกภายนอกได้ จึงขอเตือนว่าห้ามกระทำ เพราะจะถูกตัดสิทธิการเยี่ยมผ่านระบบ Line visit ทันที.

สำหรับการเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านทาง LINE VISIT นี้ ญาติผู้ต้องขังสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่เรือนจำในแต่ละแห่ง

ที่มา : https://www.it24hrs.com/2020/line-visit/