Name:  P03014030_1.jpg
Views: 1
Size:  72.3 KB

บ้านนายางกลัก อยู่ในเขตอำเภอเทพสถิต หรือรู้จักกันในนามชาวดง ซึ่งเรียนรู้การทอผ้าไหมทอมืออันงดงามอย่างลายดอกกระเจียว ที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน การทำนำเส้นใยไหมที่เลี้ยงไว้เอง นำรังไหมมาต้มแล้วสาวไหมออกทีละเส้น จากนั้นฟอกแล้วมาเข็นตีเป็นเกลียวมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ เมื่อแห้งดีแล้วนำมาทอด้วยกี่พื้นบ้านขึ้นเป็นผืนผ้าหลากหลายและสวยงามมีสีสันต่าง ๆ

คำว่า " บ้านนายางกลัก" มีความหมาย ดังนี้คือ คำว่า " นา" หมายถึง ทุ่งนาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน คำว่า " ยาง " หมายถึง ต้นยางสามต้นที่มีลำต้นขนาดใหญ่เกิดบริเวณศาลาเจ้าพ่อขุนพลติดลำห้วยกระจวนคำว่า " กลัก" หมายถึง ต้นกระเบากลัก คนสมัยก่อนจึงเรียกรวมกันว่าบ้านนายางกลัก ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายดีมากชาวชุมชนนี้รุ่นบุกเบิกรู้จักกันในนาม" ชาวดง" ซึ่งเรียนรู้การทอผ้าไหมทอมืออันงดงาม วิจิตรทรงคุณค่าอย่างลายดอกกระเจียว ที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนเป็นอันมาก โดยนำเส้นใยไหมที่เลี้ยงไว้เอง มาต้มแล้วสาวไหมออกทีละเส้น จากนั้นฟอกแล้วนำมาเข็นตีเป็นเกลียวมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ เมื่อแห้งดีแล้วนำมาทอด้วยกี่พื้นบ้านขึ้นเป็นผืนผ้าหลากหลายและสวยงามมีสีสันต่าง ๆ"ดอกกระเจียว"หรือที่บางคนเรียกว่า"บัวสวรรค์"นั้น เป็นพืชวงศ์เดียวกับขิง และเป็นไม้ล้มลุกซึ่งมีเหง้าอยู่ใต้ดิน ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนเหง้าดอกกระเจียวจะอยู่ใต้ดิน และเมื่อเข้าสู่หน้าฝน สายฝนจะปลุกดอกกระเจียวให้ตื่นมาบานเริงร่า จนเป็นที่มาของเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีให้ชมกันสองแห่งนั่นก็คือที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติไทรทองทุ่งดอกกระเจียว ถือเป็นไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม บนพื้นที่กว่า10ไร่มีดอกกระเจียวสีชมพูเต็มท้องทุ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามเช้าที่มีสายหมอกลอยอ้อยอิ่งหยอกล้อกับดอกกระเจียวแล้วยิ่งสวยงามขึ้นไปอีก นอกจากนี้ทางอุทยานได้ทำสะพานไว้ให้นักท่องเที่ยวเดินชมทุ่งได้อย่างสะดวก

ที่มา: https://thai.tourismthailand.org/Att...B8%B1%E0%B8%81