USD/UAH ประจำวันที่ 15 มกราคม 2561

อัตราแลกเปลี่ยนที่คาดเดาไม่ได้นี้
UAH (ทำ 37/38 และ 29 จนถึงสิงหาคม ค.ศ. 2018), ทอง, น้ำมัน, เยน
ทั้งหมดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง (เงินยูโรเช่นเดียวกับที่เขียนฉันค้นหาเฉพาะ Long, Canada ด้วย)
PS เป้าหมายคือทั้งหมดเดียวกัน (เสียใจเป็นเวลานานไม่ได้ - rested)

Name:  ãðí 07010218.jpg
Views: 9
Size:  33.2 KB

Name:  2.jpg
Views: 9
Size:  32.2 KB

Name:  3.jpg
Views: 9
Size:  28.4 KB

Name:  4.jpg
Views: 9
Size:  26.8 KB