ตัวชี้วัดการประเมินเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นลดลงไปอย่างมากในเดือนตุลาคม สำหรับดัชนีของผู้ตรวจการณ์ด้านเศรษฐกิจที่แสดงถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ตอนนี้ลดลงไป 36.7 โดยเดือนที่แล้วอยู่ที่ 46.7 แต่ดัชนีภาพรวม ที่จะแสดงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคตกลับปรับตัวขึ้นมา 43.7 ในรอบเดือนตุลาคม จากเดิมอยู่ที่ 36.9