กิจกรรมระดับตติยภูมิของประเทศญี่ปุ่นลดลงไป 6 เดือนติดต่อกันภายในเดือนพฤศจิกายน โดยดัชนีมันลดลงไป 0.7% ในรอบเดือนหลังจากที่เดือนตุลาคมลดลงไป 1.6% สำหรับดัชนีกิจกรรมระดับตติยภูมิในรอบปีลดไป 3.7% ในเดือนพฤศจิกายน หลังจากที่เดือนก่อนหน้านี้ลดลงไปแล้วถึง 1.4% ส่วนที่มีการปรับตัวลงในรอบเดือนพฤศจิกายนเช่นด้านยา, การรักษาสุขภาพและด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นต้น