Name:  177.jpg
Views: 6
Size:  57.0 KB

คำศัพท์กีฬา : Swimming lane (สวิมมิ่ง เลน)

ประเภทกีฬา : ว่ายน้ำ

ความหมายคำศัพท์ : ลู่ว่ายน้ำ

พบเจอบ่อย : ภายในสระว่ายที่เ็นมาตรฐานจะพบลู่สำหรับว่ายน้ำ

รายละเอียดคำศัพท์ : Swimming lane (สวิมมิ่ง เลน) คือลู่ว่ายน้ำที่ใช้สำหรับแบ่งเขตใรการว่ายน้ำ โดยการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำจะมีนักกีฬาหลายคนทำให้ต้องมีการแบ่งเป็นลู่สำหรับว่ายน้ำเพื่อให้สามารถรับชมได้ง่าย คล้ายๆกับลู่วิ่ง ของนักกีฬาวิ่ง จะไม่สามารถล้ำไปยังลู่คนอื่นได้