Name:  30eed0503a6c48ca00078295b0ca7d_920_460_fit.jpg
Views: 4
Size:  29.9 KB

สักการะรอยพระพุทธบาทจำลองเนื้อทองเหลืองที่ชาวอำเภออรัญประเทศให้ความเคารพนับถือซึ่งประดิษฐาน ภายในพระอุโบสถของวัดอนุบรรพตแห่งนี้ หรือที่รู้จักกันดีว่า “วัดเขาน้อย” และหลังจากนั้นลองออกมาชม ความงดงามของพระอุโบสถหลังนี้ที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยซึ่งสวยงามแปลกตามากกว่าอุโบสถทั่วไป โดยเฉพาะหลังคาของพระอุโบสถซึ่งเป็นทรงไทยยอดแหลมสูง แบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นแรกมี 6 มุข ชั้นที่สองมี 4 มุข ซึ่งประดับตกแต่งตามแบบศิลปกรรมไทย สำหรับวัดอนุบรรพตแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2468 ช่วงเวลาที่ทางการไทยได้มีการจัดสร้างทางรถไฟสายตะวันออกในสมัยรัชกาลที่ 6 ตามเส้นทางสายแปดริ้ว และไปจรดพรมแดนไทยที่คลองลึก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยกับกัมพูชา

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ +66 3731 2282 , +66 3731 2284

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org/%E0...E0%B8%A2--3101