ระบบปรับอากาศในรถยนต์จะประกอบด้วยระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็น

ในส่วนของระบบทำความร้อนคงไม่ขอกล่าวถึง ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะระบบทำความเย็น ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้

◦ Compressor (คอมเพรสเซอร์ หรือ คอมแอร์) ทำหน้าที่อัดน้ำยาแอร์ให้ความดันสูง โดยใช้แรงขับจากเครื่องยนต์ผ่านสายพาน

◦ Condensor (คอยล์ร้อน) ทำหน้าที่ระบายความร้อนน้ำยาแอร์กับอากาศโดยอาศัยลมปะทะหน้ารถ กับพัดลมดูดอากาศให้ผ่าน โดยติดตั้งบริเวณหน้าหม้อน้ำ

◦ Filter-dryer receiver(ถังพักน้ำยา-กรองและดูดความชื้น) ติดตั้งบริเวณระหว่างคอนเดนเซอร์กับตู้แอร์ ทำหน้าที่ดูดความชื้นและกรองสิ่งสกปรกในน้ำยาแอร์ ที่ด้านบนมีตาแมวใช้ดูปริมาณน้ำยาแอร์ (การดูว่ามีน้ำยาแอร์จะมีฟองอากาศเล็กน้อย) บางรุ่นมีสวิตซ์ความดันตัดการทำงานของคอมเมื่อความดันในระบบสูงเกิน

◦ ตู้แอร์ ติดตั้งอยู่บริเวณห้องโดยสารหลังแผงหน้าปัด ประกอบด้วย

– วาล์วลดความดัน ( EXPANSION VALVE) ทำหน้าที่ลดความดันน้ำยาแอร์ให้ต่ำเพื่อมีคุณสมบัติในการดูดความร้อนจากอากาศ

– คอยล์เย็น ( EVAPORATOR) เปลี่ยนอากาศร้อนจากภายนอกห้องโดยสารให้เย็นก่อนเข้าห้องโดยสาร

– พัดลมตู้แอร์หรือชุดโบลวเวอร์ ทำหน้าที่ดูดอากาศร้อนภายนอกระบบให้มาผ่านคอยเย็น

Name:  ac_system.jpg
Views: 3
Size:  75.7 KB

ที่มา: https://topspeedtraining.wordpress.c...dition-system/