Youtube ประกาศแบนวิดีโอเนื้อหาต่อต้านวัคซีน โดย บริษัท YouTube ได้เพิ่มนโยบายเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน โดยกำหนดแนวทางใหม่สำหรับวิดีโอที่มีเนื้อหาต่อต้านวัคซีน ไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะเป็นภัยร้ายแรง โดยเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซึ่งนโยบายนี้จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่ขัดแย้งกับคำแนะนำของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นหรือ WHO เกี่ยวกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และส่วนผสมของวัคซีน

Youtube ประกาศแบนวิดีโอเนื้อหาต่อต้านวัคซีน จะส่งผลต่อผู้อัปโหลดเนื้อหาดังกล่าวอย่างไร?

Name:  policy-youtube-video-vac-b.jpg
Views: 10
Size:  31.8 KB

อย่าโพสต์เนื้อหาบน YouTube หากเนื้อหานั้นมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน โดยกล่าวถึงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • ความปลอดภัยของวัคซีน: เนื้อหาที่อ้างว่าวัคซีนก่อให้เกิดผลข้างเคียงระยะยาว นอกเหนือจากผลข้างเคียงที่พบได้ยากซึ่งหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ระบุไว้
  • ประสิทธิภาพของวัคซีน: เนื้อหาที่อ้างว่าวัคซีนไม่ลดการแพร่เชื้อหรือติดเชื้อ
  • ส่วนผสมของวัคซีน: เนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสารที่อยู่ในวัคซีน

หากพบ วีดีโอนั้นจะถูกลบออกจากเว็บไซ YouTube ทั้งนี้วิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายด้านวัคซีน การทดสอบวัคซีนใหม่ ๆ หรือผลสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการใช้วัคซีนที่อ้างอิงจากข้อมูลในอดีต จะได้รับอนุญาตให้โพสต์บน YouTube ได้ต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการละเมิดนโยบาย Youtube นี้ Youtube จะนำเนื้อหาที่ละเมิดออกและส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบ หากเป็นการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนครั้งแรก คุณอาจจะได้รับคำเตือนโดยไม่มีการลงโทษในช่อง แต่หากไม่ใช่ครั้งแรก Youtube อาจออกประกาศเตือนให้กับช่องของคุณ หากได้รับประกาศเตือนครบ 3 ครั้งภายใน 90 วัน ช่องของคุณจะถูกปิด

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2020 YouTube ลบวิดีโอมากกว่า 130,000 คลิป ด้วยเหตุผลว่าละเมิดนโยบายเกี่ยวกับโควิด-19

ที่มา: https://www.it24hrs.com/2021/policy-youtube-video-vac/