ตรวจสภาพรถยนต์ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถควรทำ เพราะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ร่วมถนนคนอื่น ๆ จึงเกิดข้อบังคับที่ต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษีนั่นเอง

ว่ากันตามกฎหมาย รถที่จะนำมาใช้บนท้องถนนได้ ต้องเป็นรถที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีขนาด และอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง การตรวจสภาพรถจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ป้องอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน

Name: checking-engine-oil-2e16d0ba-fill-800x450-5cb4.jpg
Views: 175
Size: 85.2 KB

ก่อนเสียภาษี ต้องตรวจสภาพรถ

ก่อนเสียภาษีรถยนต์ประจำปี กรมการขนส่งกำหนดไว้ว่าผู้ขับขี่จะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถก่อนต่อทะเบียน โดยต้องเป็นรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน 7 ปีขึ้นไป และมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป แล้ว “การตรวจสภาพรถยนต์ 7 ปี นับอย่างไร” ตอบได้เลยว่า เริ่มการนับอายุการใช้งานของรถ ให้นับอายุทางทะเบียนโดยนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ถึงวันสิ้นสุดอายุภาษีประจำปี (วันครบกำหนดเสียภาษีประจำปี) นั่นเอง

ตรวจสภาพรถล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน

เจ้าของรถสามารถนำรถไปตรวจเช็กได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือตรอ. ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกแล้วเท่านั้น โดยสามารถตรวจล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี พร้อมเตรียมเล่มทะเบียนรถไปด้วย

สำหรับราคาตรวจสภาพรถยนต์ จะคิดตามประเภทและน้ำหนัก ดังนี้

 • รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

หากตรวจสภาพรถไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องทำอย่างไร ?

หากผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพรถยนต์ เจ้าของรถจะได้ใบรับรองการตรวจสภาพ แต่ถ้าไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องเพื่อให้นำไปแก้ไข หากปรับปรุงแล้วนำรถกลับมาตรวจภายใน 15 วัน ก็จะได้เสียค่าบริการเพียงครึ่งหนึ่งจากราคาเต็ม แต่ถ้าเกิน 15 วัน จะต้องเสียค่าบริการเต็มอัตรา

เงื่อนไขของรถที่ต้องเข้ารับการตรวจที่ขนส่งเท่านั้น

ในการตรวจสภาพรถยนต์ หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิดไปจากเล่มทะเบียนหรือพบปัญหาตามเงื่อนไขที่กรมการขนส่งกำหนดไว้ จะต้องนำรถเข้ามาตรวจที่กรมการขนส่งเท่านั้น ดังนี้

 • รถที่เปลี่ยนสี หรือดัดแปลงสภาพให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์
 • รถที่เจ้าของได้แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปไว้
 • รถเก่าที่มีเลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่า (ต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่)
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
 • รถที่ขาดต่อทะเบียนเกิน 1 ปี

การตรวจสภาพรถยนต์ เป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้บนท้องถนน การตรวจสภาพจึงกลายเป็นข้อกำหนดที่ผู้ขับขี่ทุกคนต้องทำตาม จะเห็นได้ว่าเมื่อถึงเวลาต้องเสียภาษีประจำปี ต้องไปตรวจตรวจสภาพรถก่อน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบนั่นเอง

ที่มา: https://khaorot.com/car-care-and-mai...10921165622507