สถาปนิก 65

กลับมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม สำหรับงานสถาปนิก 65 หรืองานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิด "พึ่งพา-อาศัย (CO-WITH CREATORS)" เพื่อนำเสนอเรื่องราว กระบวนการคิด และหลักการทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกกับนักสร้างสรรค์ (CREATOR) ผ่านพื้นที่จัดแสดงสินค้า นิทรรศการผลงานเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดแสดงพื้นที่ Thematic Pavilion ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาปนิกและผู้แสดงสินค้า ในการนำเสนอการออกแบบที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้แสดงสินค้า สำหรับงานสถาปนิกถือเป็นงานแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้แสดงสินค้าจากนานาประเทศรวมกว่า 500 ราย และมียอดผู้เข้าชมงานกว่า 375,000 คน

วันที่ : 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565
เวลา : 10.00 - 20.00 น.
สถานที่ : Challenger 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ที่มา : http://www.allthaievent.com/event/30111/

Name:  30111.jpg
Views: 576
Size:  68.6 KB