Name:  P03000782_1.jpg
Views: 188
Size:  68.9 KB

เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะกระดาน เป็นเกาะที่มีสัมปทานรังนก มีปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก รวมทั้งฝูงปลาจำนวนมากอุดมสมบูรณ์ สามารถเดินทางไปเกาะโดยลงเรือที่ท่าเรือปากเมง ใช้เส้นทางเดียวกับเกาะมุกและเกาะกระดาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ค่าเช่าเรือเหมาลำราคาประมาณ 1,500 บาท/วัน

อยู่ในพืื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม แม้เป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นและแหล่งดำปะการังน้ำตื้นและน้ำลึกที่สวยสมบูรณ์ มีสีสันสวยงามไม่เป็นสองรองใคร รวมทั้งมีฝูงปลามากมาย บริเวณนี้ที่นี่จึงเป็นแหล่งดำน้ำที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง ***ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายนของทุกปี

ที่มา: https://thai.tourismthailand.org/Att...B8%A7%E0%B8%99