โดยปกติแล้วอาการไฟหน้ารถยนต์ไม่ติดส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาที่ไม่ซับซ้อนและแก้ไขได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

Name:  -4-d4ff.jpg
Views: 67
Size:  62.0 KB

โดยปกติแล้วเทคโนโลยีไฟหน้าในรถยนต์ส่วนใหญ่ระดับใช้งานทั่วไปจะไม่ค่อยมีความซับซ้อนมากนัก จึงมักไม่ค่อยพบปัญหา หรือถ้าพบปัญหาว่าไฟหน้าไม่ติดส่วนใหญ่จะแก้ไขได้ไม่ยาก แต่ก่อนอื่นต้องดูว่าปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุใดให้พบเสียก่อน ว่าไฟหน้ารถยนต์ไม่ติดเพียงจุดใดจุดหนึ่ง ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

วิธีการแก้ไขเบื้องต้นกรณีไฟหน้ารถยนต์ไม่ติด

เมื่อไฟหน้ารถยนต์ไม่ติด มักเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าหรือตัวหลอดไฟเอง และเพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดควรต้องสังเกตปัญหาว่าไฟหน้าไม่ติดนั้นเป็นลักษณะใดเพื่อจำกัดวงของปัญหา เช่น ไม่ติดหมดทุกดวง ติดเพียงบางดวง หรือไม่ติดเฉพาะบางฟังก์ชั่น อย่างไฟสูงไม่ติด แต่ไฟต่ำติด เป็นต้น

1. ไฟหน้ารถยนต์ไม่ติดครบทั้งสองข้าง ปัญหานี้มักเกิดจากหลอดขาดให้ลองไล่จากการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ แต่ถ้ายังไม่ติดอีกให้ตรวจสอบสายไฟหรือฟิวส์

2. ไฟหน้ารถยนต์ไม่ติดทั้งสองข้าง ถ้าไม่บังเอิญว่าหลอดขาดทั้งสองข้างก็อาจเป็นปัญหาจากไฟลงกราวด์ ซึ่งถ้าเกิดจากมีไฟรั่วลงกราวด์ต้องหาจุดให้พบ

3. ไฟสูงหรือไฟต่ำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ติด อาจเกิดได้จากหลอดไฟสูงหรือไฟต่ำขาด สวิตช์ไฟสูงมีปัญหา หรือรีเลย์มีปัญหา

4. ไฟหน้าทำงานปกติแต่ไม่สว่าง ถ้าสังเกตว่าเลนส์ไฟหน้าซึ่งปัจจุบันมักเป็นพลาสติกเสื่อมสภาพ ไม่ใส หมอง ขุ่นมัว แน่นอนมีผลต่อการกระจายแสง แต่ถ้าเลนส์ยังคงใสเป็นปกติอาจเกิดจากระบบไฟอ่อนกำลัง เช่น ไดชาร์จไม่สามารถชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้เพียงพอ หรือแบตเตอรี่เสื่อมสภาพไม่สามารถเก็บไฟได้

เมื่อพบปัญหาไฟหน้าไม่ติด หลอดขาด หรือ ไฟหน้าไม่ติด หลอดไม่ขาด ก็ตามควรซ่อมเองหรือไม่อย่างไร ประเด็นนี้ควรขึ้นอยู่กับผู้ใช้รถว่ามีทักษะ มีทรัพย์และความเพียรมากน้อยแค่ไหน เพราะถึงแม้การแก้ปัญหาบางอย่างจะเป็นเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้าไม่อยากทำก็ไม่ผิดแค่ขับรถไปให้อู่หรือศูนย์บริการแก้ไข หรือถ้ามองว่าเป็นเรื่องสิว ๆ ทำเองได้ไม่อยากจ่ายเงิน ลงทุนไปซื้ออุปกรณ์เอง เปลี่ยนเองได้ประหยัดกว่าก็แล้วแต่และไม่จำเป็นต้องให้ใครมาตัดสิน ตัวของเราเองนี่แหละจะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดไม่ต้องให้ใครมาบอกหรอก...ว่าไหม

ที่มา: https://khaorot.com/car-care-and-mai...10813134557559