Name:  Screenshot_1.jpg
Views: 294
Size:  74.0 KB

ยอดเขาคีโหมดเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูง 1,303 เมตร ปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นมีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ มีพรรณไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้ในวงศ์ไม้ยาง ตะเคียนทอง หลุมพอ จำปาป่า สัตว์ป่าก็มีชุกชุม เช่น สมเสร็จ เลียงผา นกประจำถิ่นภาคใต้ที่หายาก อากาศค่อนข้างเย็นสบาย จะมีฝนตกชุกเดือนพฤศจิกายน

เพราะพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเทือกเขาหินปูนจึงก่อให้เกิดน้ำตกหินปูนที่สวยงาม และนั่นคือน้ำตกสี่ขีด ไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดนั่นเอง น้ำตกสายนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น โดดเด่นด้วยธารน้ำสีเขียวมรกตที่มาพร้อมแอ่งน้ำกว้างใหญ่หลายแห่งที่สามารถลงเล่นน้ำได้ และด้วยสภาพส่วนใหญ่เป็นหินปูน ตะไคร่น้ำจึงไม่จับ ทำให้ช่วยลดอันตรายจากการลื่นล้มได้ กล่าวสำหรับอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดนั้นตั้งอยู่ในแนวทิวเขานครศรีธรรมราชที่สูงชันสลับซับซ้อน มีสันปันน้ำเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี และมียอดเขาคีโหมดเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด โดยมีความสูง 1,303 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานฯ น้ำตกสี่ขีด บริเวณคลองท่าโคก เป็นน้ำตกเกิดจากเขาหินปูน ธารน้ำมีสีเขียวมรกต มีแอ่งน้ำกว้าง สามารถลงเล่นน้ำได้ บริเวณน้ำตกสวยงาม ร่มรื่น ถ้ำเขาพับผ้า ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 5 กิโลเมตร เป็นถ้ำขนาดเล็กที่มีหินงอกหินย้อย สวยงามมาก มีความลึกจากปากถ้ำ 50 เมตร ในถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดหนึ่ง คือ กง (จงโคร่ง) ขนาดใหญ่ การเข้าไปชมควรมีเจ้าหน้าที่นำทางอุทยาน

ที่มา: https://thai.tourismthailand.org/Att...B8%B5%E0%B8%94