Name:  Screenshot_1.jpg
Views: 281
Size:  77.2 KB

โฮมเสตย์ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร ถือเป็นแบบอย่างการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน มีจุดเด่นที่วิถีดำเนินชีวิตของชาวบ้านบนเรือนไม้ใต้ถุนสูง ภายใต้พื้นบ้านคือน้ำทะเล อยู่กันฉันพี่น้องที่ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน

มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

  • มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์หรือจุดล้างมือ
  • นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัย
  • พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย
  • มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ
  • มีการเช็คอินไทยชนะ

ที่มา: https://thai.tourismthailand.org/Att...B8%A9%E0%B9%8C