ตั้งแต่สมัยโบราณ ทองคำเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนยอดนิยม การเก็งกำไรทองคำเป็นกระบวนการซื้อขึ้นและลงผ่านการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ และรับส่วนต่างจากราคาทองคำ ความผันผวนของราคาทองคำเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดว่าการลงทุนสามารถสร้างรายได้ได้หรือไม่ มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มราคาทองคำ เช่น แนวโน้มของเงินดอลลาร์สหรัฐ เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร อัตราเงินเฟ้อ ฯลฯ ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อที่มีต่อราคาทองคำ

อัตราเงินเฟ้อคืออะไร

โดยทั่วไปหมายถึงการเพิ่มขึ้นอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องในค่าเสื่อมราคาของสกุลเงินและระดับราคาที่เกิดจากจำนวนสกุลเงินในการหมุนเวียนเกินความต้องการที่แท้จริงของเศรษฐกิจภายใต้ระบบสกุลเงินเครดิต


อัตราเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกุลเงินมีความแตกต่างกันอย่างมาก ในภาษาทั่วไป ระดับราคาในระบบเศรษฐกิจที่กำหนดโดยทั่วไปจะยังคงเพิ่มขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้กำลังซื้อเงินลดลงอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อราคาทองคำ

อัตราสกุลเงินส่งผลต่อกำลังซื้อของสกุลเงินของประเทศ เมื่อราคาของประเทศมีเสถียรภาพและอัตราสกุลเงินค่อนข้างต่ำ กำลังซื้อของสกุลเงินนั้นจะมีเสถียรภาพมาก ในเวลานี้ทองคำที่ใช้เพื่อรักษามูลค่าจะไม่ดึงดูดผู้บริโภคมากนัก และราคาทองคำจะได้รับผลกระทบและลดลงตามธรรมชาติ


เมื่อราคาของประเทศหนึ่งผันผวนอย่างมาก อัตราเงินเฟ้อสูง และราคาสินค้าไม่มั่นคง จะทำให้ผู้คนตื่นตระหนกอย่างแน่นอน กำลังซื้อของสกุลเงินในมือของผู้คนลดลง ขณะนี้ไม่มีการรับประกัน ผู้คนจะซื้อทองคำเพื่อรักษามูลค่า และราคาทองคำจะยังคงดำเนินต่อไป เพิ่มขึ้น